دکتر امیر جوادی

وکیل پایه یکم دادگستری

من امیر جوادی فارغ التحصیل کارشناسی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز و همچنین دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد ورامین هستم. در طی سالهای اخیر اقدام به نگارش دوره حقوق تجارت بین الملل نموده ام که در این رابطه چندین مجلد آن در بازار منتشر شده است. همچنین در حوزه های تخصصی وکالتی از جمله حقوق ساختمان، مشارکت در ساخت، حقوق دیجیتال، حقوق بلاکچین، حقوق ارزهای دیجیتال و قراردادهای هوشمند تالیفاتی انجام داده و در این رابطه مقالاتی تهیه نموده ام.

کتاب های تألیف شده من

  1. مسئولیت مدنی مدیران مدارس
  2. حقوق تجارت بین الملل جلد اول
  3. حقوق تجارت بین الملل جلد دوم
  4. حقوق تجارت بین الملل جلد سوم (در حال نگارش)
  5. مسئولیت مدنی
  6. دادرسی الکترونیک

مقالات حقوقی من

  1. تابعیت رای داور چاپ شده در نشریه حقوق تجارت بین الملل
  2. تاثیر جنگ تجاری بر آینده روابط آمریکا و چین
  3. حاکمیت قانون و حمایت از حقوق شهروندی چاپ شده در نشریه دانشگاه شهید بهشتی
  4. مسئولیت مدنی مدیران مدارس چاپ شده در مجله پیام وکیل