حقوق بانکی

مسئولیت مدنی و تحقق آن

مسئولیت مدنی به التزام و تعهدات قانونی اشخاص در رابطه با جبران ضرر و خسارات وارده به دیگری اشاره می کند. تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در مقابل رفتار، کردار و اعمال خود مسئول شناخته می شوند و…

گشایش اعتبار اسنادی

گشایش اعتبار اسنادی

گشایش اعتبار اسنادی را می توان به عنوان یکی از شناخته شده ترین روش های پرداخت در قراردادهای داخلی و بین المللی به حساب آورد. در شرایط فعلی و همپا با تحولات جهانی معاملات تجاری نیز دستخوش تغییرات زیادی شدند.…

وصول مطالبات بانکی

وصول مطالبات بانکی

وصول مطالبات بانکی از طریق روش های مختلفی صورت می پذیرد و در یک تعریف ساده به تسویه و پرداخت حساب های معوقه ی بانک اشاره می کند. بانک ها به عنوان یکی از معتبرترین نهادهای مالی در هر کشوری…

قرارداد الحاقی + 4 نکته مهم

قرارداد الحاقی

قرارداد الحاقی نوعی قرارداد است که مفاد و متن آن توسط یک طرف قرارداد تنظیم شده و طرف مقابل آن را می پذیرد. چنین قراردادی عمدتا در شرایطی تنظیم می شود که بنا به دلایل متعددی یک طرف قرارداد قدرت…

وکیل دعاوی ارزی

وکیل دعاوی ارزی

وکیل دعاوی ارزی یکی از مهم ترین تخصص های عرصه ی وکالت است که بر روی دعاوی و موضوعات مرتبط با ارز فعالیت می کند. در حال حاضر ارز نقش بسیار مهمی را در فعالیت های اقتصادی و تجاری ایفا…

دعاوی ارزی

دعاوی ارزی

دعاوی ارزی پیرامون مسائل حقوقی و کیفری مرتبط با ارز و تعهدات ارزی شکل می گیرد و با آثار و تبعات حقوقی متعددی همراه می باشد. بسیاری از پرونده های دعاوی ارزی به دنبال بحران های اقتصادی به وجود آمده اند…