حقوق کارگر و کارفرما

نداشتن قرارداد کار مکتوب چه مشکلاتی دارد؟

قراردادار مکتوب یکی از مهمتین اسنادی است که بین کارگر و کارفرما بسته می‌شود شامل توافقات مهمی درباره شرایط کاری است. اما در بسیاری از موارد، کارگران و کارفرماها قرارداد کار مکتوبی ندارند که این موضوع می‌تواند به مشکلاتی برای…

حوادث ناشی از کار و قوانین و مقررات مرتبط با آن

حوادث ناشی از کار

حوادث ناشی از کار بخشی از آمار مرگ و میرهای جهان را به خود اختصاص داده و تلفات و خسارات زیادی به همراه داشته است. یکی از مهم ترین فاکتورهایی که سلامتی و جان کارگران را در محیط کار تهدید…

دعاوی کارگر و کارفرما

دعاوی کارگر و کارفرما

دعاوی کارگر و کارفرما جز متداول ترین دعاوی محیط کار محسوب می شوند و در زمینه ی روابط متقابل کارگر و کارفرما به وجود می آیند. محیط کار مملو از اتفاقات و وقایع غیرقابل پیش بینی است و به دلیل…

شکایت کارفرما از کارگر

شکایت کارفرما از کارگر

شکایت کارفرما از کارگر بر اساس موارد ذکر شده در قانون کار امکانپذیر است و کارفرما می تواند جبران ضرر و زیان خود را مطالبه نماید. علی رغم اینکه قانون کار و سایر قوانین موجود حدود وظایف و تعهدات کارگر…

رابطه کارگر و کارفرما

رابطه کارگر و کارفرما

رابطه کارگر و کارفرما یکی از مهم ترین مسائل حقوقی است که در محیط کار تعریف می شود و آثار و تبعات متعددی به همراه دارد. رابطه متقابل کارگر و کارفرما سالیان متمادیست که در تمدن های مختلف بشری به…

مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما

مسئولیت مدنی کارگر

مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما به مقوله ی جبران ضرر و خسارات وارده از سوی کارگر به سایر افراد اشاره می کند. محیط کار همواره غیرقابل پیش بینی و خطرآفرین است. هرگونه بی مبالاتی و قصور در وظایف و…

تخلفات انضباطی کارگران

تخلفات انضباطی کارگران شامل هرگونه قصور و تخلفی است که از سوی کارگران در محیط کار رخ می دهد و شامل برخوردهای قانونی می گردد. همانطور که از نام آن پیداست این تخلفات عمدتا مرتبط با نظم محیط کار است…

شکایت از کارفرما و آشنایی با مراحل آن

شکایت از کارفرما

شکایت از کارفرما بر اساس قانون کار برای کارگران امکانپذیر است و مراحل و مدارک مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است. رابطه کارگر و کارفرما باسابقه ترین و قدیمی ترین روابطیست که در تمدن های بشری به چشم…

فسخ قرارداد کار و قوانین مرتبط با آن

فسخ قرارداد کار

فسخ قرارداد کار به انحلال و پایان بخشیدن به قرارداد کار منعقده میان کارگر و کارفرما از سوی یکی از آنها اشاره می کند. امروزه به حکم قانون و عرف جامعه ضروریست که برای شکل گیری روابط کارگر و کارفرما…

اخراج کارگر و قوانین آن

اخراج کارگر مستلزم ارائه ی دلایل موجه از سمت کارفرماست و در غیر این صورت می تواند تبعات قانونی متعددی به همراه داشته باشد. به دنبال اصلاحات صورت گرفته در قانون کار قوانین و ضوابط مورد نیاز برای اخراج کارگر…